W. Engelsen Ettf. AS har sidan starten i 1912 vore ei leiande entreprenørverksemd i Sunnhordland og er no inndelt i tre ulike einingar.
Vel firma du
vil vitja

Historia vår

W. Engelsen Ettf. AS har sidan starten i 1912 vore ei leiande entreprenørverksemd i Sunnhordland. Svært mange prosjekt av ulike storleikar og typar er gjennomførte av våre dugande fagfolk.

 

I 2012 feira verksemda 100 år. I løpet av desse åra har ein sett ei rivande utvikling i bransjen.

 

I dag er det våre medarbeidarar innan økonomi, rekneskap og øvrige kontortenester som er tilsette i dette selskapet.

 

Selskapet er leia av Wilhelm Engelsen. Kontoret finn du på Brattestø, Hamnegata 86, på Leirvik.

 

Leiinga i driftsselskapa Engelsen Anlegg AS og Engelsen Entreprenør AS er under same tak. Her har og selskapa Engelsen Anlegg AS og Engelsen Entreprenør AS verkstad og lager.

 

Selskapet Engelsen Bygg AS er i hovudsak lokalisert i Sveio.